Opis

 • Brzina rada do 240 testova na sat
 • Namenjeni turbdimetrijski i biohemijski reagensi
 • 30 hlađenih pozicija za reagens boce od 20 i 50mL
 • Fleksibilnost u postavljanju reagensa i pacijenata na istom reku
 • Neograničena STAT mogućnost sa pokretanjem u bilo kom trenutku
 • Reakciona zapremina od 180µl
 • Konfiguracija filtera: 340, 405, 505, 535, 560, 600, 635, 670nm
 • Automatsko temperiranje protočnog sistema

  Nevena Knežević
  Rukovodilac prodaje
  +381 64 821 6422
  +381 230 401 150