Vrhunski molekularnobiološki (PCR i RT-PCR) dijagnostički testovi za preciznu dijagnostiku bolesti ljudi i patogena u hrani. Precizna detekcija mnogih virusa, bakterija i drugih parazita.

Filter