Prodajni program biohemije – obuhvata potpuno automatizovane biohemijske analzatore malog, srednjeg i velikog kapaciteta, kao i biohemijske reagense-za rutinske analize kao i specifične testove, material za uzorkovanje, brze testove za okultno krvarenje, detekciju narkotika i hemijski pregled urina.

Filter