ProMedia nudi široku paletu kompletnih ELISA kitova koji su iscrpno testirani na kvalitet i reproducibilnost. Dostupni su u više formata uključujući kolorimetrijski, fluorescentni i kit baziran na hemiluminiscenciji za merenje intracelularnih i ekstracelularnih proteina.

Filter