R&D Systems nudi široku paletu kompletnih ELISA kitova koji su iscrpno testirani na kvalitet i reproducibilnost. Dostupni su u više formata uključujući kolorimetrijski, fluorescentni i kit baziran na hemiluminiscenciji za merenje intracelularnih i ekstracelularnih proteina.

  • Elisa kitovi

    R&D Systems ELISA kitovi

    R&D Systems nudi široku paletu kompletnih ELISA kitova koji su iscrpno testirani na kvalitet i reproducibilnost. Dostupni su u više formata uključujući kolorimetrijski, fluorescentni i kit baziran na hemiluminiscenciji za merenje intracelularnih i ekstracelularnih proteina.