ProReady proizvodnja

ProReady - Proizvodnja gotovih mikrobioloških hranljivih medijuma

Imajući u vidu najnovije međunarodne standarde i razumevajući potrebe laboratorija za analitičkim i dijagnostičkim mikrobiološkim analizama, razvili smo rešenja u vidu proizvoda visokog kvaliteta – razlivene mikrobiološke podloge u pločama, epruvetama i bocama.
Upotreba pripremljenih mikrobioloških podloga donosi mikrobiološkim laboratorijama najviši nivo kvaliteta i performansi pružajući:

  • Uštedu u vremenu koje je potrebno u procesu pripreme
  • Uniformni i konstantni kvalitet praćen sertifikatom analize
  • Jednostavnost i komfor u radu
  • Jednostavnost i uštedu u kontroli kvaliteta

Naš proizvodni program je kreiran tako da kroz ponudu opštih, selektivnih i hromogenih gotovih hranljivih medijuma možemo zadovoljiti potrebe kliničkih i sanitarnih laboratorija, kao i potrebe farmaceutske industrije.

Kvalitet proizvoda je prioritet naše proizvodnje i postignut je kroz standardizaciju svih faza proizvodnog procesa i testiranjem kvaliteta svake proizvedene serije.

Proizvodni proces je sertifikovan po ISO 13485 standardu.

Krajnjim korisnicima, proizvodima uniformnog, visokog kvaliteta olakšavamo rad i nudimo priliku da u laboratoriji fokus bude na rezultatima, a manje na vremenski zahtevnim procedurama pripreme i njihovoj kontroli.

Sa ponosom, donosimo proizvod vrhunskog kvaliteta proizvedenog u Srbiji.

ProReady logo

Adresa: Put za pristanište 140, 23300 Kikinda, Srbija

Telefon: +381 230 315 045

ready

PROIZVODNJA - TEHNIČKA OPREMLJENOST