Ljudski resursi


Razvoj svake Kompanije neminovno prati razvoj njenih ljudskih resursa. ProMedija je ovaj najvažniji segment poslovanja prepoznala na pravi način i stavila ga na prvo mesto kao investiciju Kompanije. Jedan od osnovnih ciljeva službe ljudskih resursa je da se bavi zaposlenima na svim nivoima, od procesa zapošljavanja do planiranja daljeg razvoja svih zaposlenih. Znanje, stručnost i iskustvo naših zaposlenih, od neprocenljivog su značaja za širenje i uspeh Kompanije. Zaposleni se konstantno edukuju i usavršavaju putem stručnih treninga, seminara i predavanja. Služba ljudskih resursa se bavi i internom komunikacijom i brine o zadovoljstvu zaposlenih u Kompaniji.

Sa ProMedijom živi i radi 65 zaposlenih i to je ustvari naša najveća snaga. Dobar deo zaposlenih je sa nama od samog nastanka, na šta smo ponosni. Odnos poverenja izgrađen u Kompaniji smatramo jednim od naših najvećih uspeha.
Najveći potencijal je visoko stručno i profesionalno osoblje u svim područjima poslovanja. Entuzijazam, želja za dokazivanjem, predanost poslu, lojalnost kući, ali svakako i sklad između iskustva i mladosti su ključ koji pomaže da ProMedia raste i razvija se iz godine u godinu.

ProMedia pridaje ogroman značaj timskom duhu, ali i ličnim inicijativama. Prilikom donošenja odluka, insistiramo na otvorenom dijalogu, a nakon tog procesa, odluka postaje jedinstvena i timska. Tako, na vrlo jednostavan način usklađujemo ciljeve Kompanije sa očekivanjima zaposlenih.

Negovanje kolektivnog duha i timski rad je ono što svakodnevno vežbamo. Znamo da je celina veća od zbira delova i radeći na taj način, ne samo da uspevamo da ostvarimo poslovno više, nego nam je i zadovoljstvo veće.

    Kontaktirajte Nas

    captcha