Akcijska prodaja potrošnog laboratorijskog materijala!