U zavisnosti od potreba laboratorije i njegog kapaciteta, u ponudi imamo aparate sa 3- i 5-part difrencijacijom leukocita, kao i najsavremeniji aparat sa 33 parametra, koji pored rutinskih analizira i napredne parametre za sveobuhvatniju kliničku sliku kao i za istraživanja.


Hematološka oprema i aparati

  • Hematološki analizatori
  • 3 part diff hematološki brojač
  • 5 part diff hematološki brojač

Hematološki reagensi

  • Reagensi za hematološke analizatore sledećih proizvođača: Abbot, Becman Coulter, ABX Horiba, Siemens, Sysmex, Nihon-Kohden, Mindray, Medonic, Swelab, Diagon

Specijalna dijagnostika

  • Freelite® predstavlja najsavremeniju tehnologiju za otkrivanje i praćenje multiplog mijeloma, kao i srodnih poremećaja.