BC-5310CRP

Savremen i provereno pouzdan 5Diff analizator sa 26 standardnih i 6 istraživačkih parametara

mindray

Opis

 • Nudi celovito rešenje za brzu i pouzdanu dijagnostiku kod inflamatornih stanja
 • CRP analiza u širokom opsegu (0,2 do 320 mg/l)
 • Opremljen frižiderom za hlađenje CRP reagensa non-stop
 • Analiza iz svega 30µl venske i kapilarne krvi za manje od 1 minuta (5Diff + CRP)
 • Mogućnost nezavisnog 5Diff i CRP testiranja
 • Opcija sa i bez auto-samplera (BC-5390CRP-hiperlink)
 • Idealan izbor za laboratorije srednjeg kapaciteta, sa posebnim osvrtom na pedijatriju i sve one koji pored analize krvne slike žele brzo i precizno testiranje CRP-a iz pune krvi

  Jovan Čolak
  Menadžer servisnog centra i razvoja usluga
  Technical Centre and Customer Service Development Manager
  +381 64 821 6440
  +381 230 441 860
  +381 230 401 140