Specifična dijagnostika hematoloških pacijenata je segment kojim se bavimo godinama i pioniri smo u implementaciji testa za određivanje lakih kappa i lambda lanaca, a koji služe za dijagnostiku i praćenje terapije multiplog mijeloma.

Filter