Lična zaštitna oprema za bezbedan rad sa citostaticima i biohazardnim materijalom

Oprema za zaštitu osoblja u radu sa tzv. CMR agensima (Cancerogenic, Mutagenic, Reproduction inhibiting).