Bez detektabilnih nukleinskih kiselina i kontaminacije
Bez detektabilnih PRC inhibitora
Bez detektabilnih endonukleaza
Bez detektabilnih endotoksina
Standardni ili sa filterom

Filter