BES307 3-kanalni dijagnostički elektrokardiograf

Posetite našu ProMedia VetCare Facebook stranicu!