Kompletan prodajni program namenjen svakoj mikrobiološkoj laboratoriji-od uzorkovanja, obrade i pripreme uzorka, zasejavanja, analize i dijagnostike, kao i kontrole kvaliteta.

Uz našeg partnera kompaniju Copan nudimo mogućnost potpune automatizacije mikrobiološke laboratorije.
A uz aparate proizvođača AliFax nudimo brzi screening urina. Pozitivni rezultati u nekim slučajevima mogu se detektovati nakon samo 20minuta, a negativni rezultati se mogu izdati nakon 3h:15min.

Negativne uzorke (lab.standard 70-75% urina) nije potrebno dalje mikrobiološki obrađivati pri čemu se pravi velika ušteda u potrošnom materijalu i vremenu koje standardne mikrobiološke procedure zahtevaju.