Brzi imunohromatografski testovi – Certest

Brzi testovi  – imunohromatografski testovi za kvalitativnu detekciju bakterija, parazita i virusa

Brzi imunohromatografski testovi – Certest 2

Opis

Certest je španski proizvođač, osnovan 2002 god. Prodajni program čine: brzi testovi, turbilatex, PCR, CLIA i vakcine.

PREDNOSTI KORIŠĆENJA BRZIH TESTOVA

 • Jednostavni za rad i interpretaciju rezultata čak i kod kombo testova
 • Ne zahtevaju neku posebnu laboratorijsku opremu (u najvećem broju slučajeva sve se nalazi u samom testu)
 • Priprema uzorka 1-2 minuta
 • Dobijanje rezultata 10-15 minuta

GRUPE BRZIH TESTOVA PREMA VRSTI UZORKA

 • Urinarni:Legionella,S.pneumoniae
 • Fekalni
  Virusi: Adenovirus, Astrovirus,Norovirus, Enterovirus, Rotavirus
  Bakterije: Campylobacter, Clostridium, Salmonella spp, S.typhi, S.paratyphi, Helicobacter,E.coli
  Paraziti: Cryptosporidium parvum, Giardia, Entamoeba
 • Respiratorni: Adenovirus, Influenza A,Influenza B, RSV, Strep A, SARS-Cov2
 • Zapaljenski i tumor markeri – Calprotectin, Hemoglobin, Lactoferin

  Milica Pantić
  Specijalista prodaje
  Sales Specialist
  +381 64 821 6484
  +381 11 3446 209(1314)
  +381 11 3446 208