Filter

ELISA-testovi za transmisivne bolesti (HIV, Hepatitis A,B,C,D,E, Sifilis).
Testovi su kompatibilni za izvođenje, kako na poluautomatskoj opremi, tako i na automatskim ELISA procesorima.

Isti se u Srbiji koriste u službama za transfuziju krvi i zavodima za javno zdravlje.
Korisnicima testova obezbeđena je edukacija i tehnička podrška.