Sistem kvaliteta

Sistem kvaliteta i standardi

Kvalitet je osnov svih aktivnosti u ProMediji i sprovodi se na jednostavan način: ponuditi uslugu vrhunskog i lako proverivog kvaliteta.

Zvanična potvrda za ulazak u svet kvaliteta je sertifikat za međunarodni standard ISO 9001 dobijen 2006. godine. Nakon godina iskustva i rada u dokumentovanom sistemu, kvalitet u ProMediji je postao funkcija. Sve aktivnosti usmerene su na neprekidno poboljšanje u kome učestvuju svi zaposleni. Rezultat takvog timskog rada je potpuno zadovoljstvo klijenata kroz kvalitetnu uslugu servisa, distribucije i podrške.

Osnovni pristup je kvalitet ugrađen u proces. Procesna orijentacija nam omogućava neprekidno poboljšanje na osnovu analize ostvarenih vrednosti parametara procesa.

Nakon 8 godina rada u sertifikovanom sistemu, od 2014. godine ProMedia poseduje još dva standarda koja je obavezuju na još veći rad. Uvođenjem standarda ISO 14001 i ISO 18001 dobili smo još jednu potvrdu kvaliteta našeg dugogodišnjeg rada.

2017. godine smo uveli još jedan međunarodni sistem ISO 13485 – Sistemi menadžmenta kvalitetom za medicinska sredstva čije je područje primene: Razvoj, proizvodnja i promet gotovih mikrobioloških hranljivih medijuma

Sistem kvaliteta u ProMediji će i dalje podrazumevati da:
Dobro nikada nije dovoljno dobro.
Samo izvrsno je dovoljno dobro.POLITIKA INTEGRISANOG MENADŽMENT SISTEMA

Organizacija ProMedia d.o.o. je definisala politiku Integrisanog menadžment sistema kojom izražava svoju dugoročnu opredeljenost i usmerenost ka zadovoljenju zahteva klijenata, potreba i očekivanja vlasnika, zaposlenih, isporučioca, poslovnih partnera, društvene zajednice u kojoj posluje i ostalih zainteresovanih strana. Trajno opredeljenje poslovanja je društveno odgovorno poslovanje uz punu primenu zakona i ostalih propisa.

Ovako definisanu politiku ProMedia d.o.o. ostvaruje uspostavljanjem, primenom, dokumentovanjem, održavanjem efikasnosti i stalnim poboljšavanjem Integrisanog menadžment sistema koji obuhvata:

 • Sistem upravljanja kvalitetom (ISO 9001),
 • Sistem upravljanja zaštitom životne sredine (ISO 14001),
 • Sistem upravljanja zdravljem i bezbednošću na radu (ISO 18001)
 • Sistem upravljanja kvalitetom za medicinske uređaja (ISO 13485)

Ovako definisana politika znači:

 • Trajno opredeljenje i ključni pravac svih aktivnosti u ProMedia d.o.o. je zadovoljstvo kupca i ostalih zainteresovanih strana i bezbednost korisnika.
 • Svi ciljevi ProMedia d.o.o. su u skladu sa ovom politikom.
 • Poslovanje ProMedia d.o.o. se sprovodi po principima društveno odgovornog subjekta uz poštovanje svih zakona i ostalih propisa, poštujući i moralne principe poslovanja, vodeći računa o zadovoljstvu svih zainteresovanih strana: kupaca, vlasnika, zaposlenih, isporučilaca i društva u celini.
 • ProMedia d.o.o. u procesima kontroliše aspekte uticaja na životnu sredinu i bezbednost i zdravlje na radu u skladu sa stepenom njihovog uticaja.
 • Sprovodi stalne aktivnosti na prevenciji mogućih negativnih uticaja na životnu sredinu i bezbednost i zdravlje na radu kao i na njihovom permanentnom smanjenju.
 • Strategija stalnog poboljšanja je sadržana u svim aktivnostima.
 • Za ostvarenje ciljeva ProMedia d.o.o. obezbeđuje potrebne resurse – tehničke, kadrovske, finansijske i potrebno znanje.
 • Obuku i razvijanje svesti svih zaposlenih o potrebi i značaju njihovog angažovanja i doprinosa uspešnom funkcionisanju integrisanog sistema.
 • Zaposleni su upoznati sa politikom IMS i svesni su njenog značaja i obaveze njenog sprovođenja.
 • Rukovodstvo održava, preispituje, koriguje i unapređuje IMS u skladu sa principima društveno odgovornog poslovanja.
 • Politika IMS u ProMedia d.o.o. je dostupna javnosti i periodično se preispituje.

Direktor ProMedia d.o.o.
Milan Jovanović
03.02.2017.

Podeli ovu stranu na: