Laboratorijske peći

 • Keramičke peći za žarenje

  Keramičke peći za žarenje

  Komora izolovana vlaknima visoke temperaturne preciznosti. Serija univerzalnih peći za žarenje se sastoji od 4 modela, koji primenu nalaze kod testiranja materijala, toplotne tretmane uzoraka i sl., gde su zahtevane temperature do 1300°C. U cilju uklanjanja gasova i dima opcionalno se može instalirati izduvni sistem. Peći iz ove serije nalaze široku primenu počev od naučnih laboratorija do medicine i industrije. Maksimalne temperature: 1100°C, 1200°C, 1300°C
 • Peći za žarenje UNIVERZAL modeli

  Peći za žarenje UNIVERZAL modeli

  Čvrsta keramička komora, sa odličnom temperaturnom preciznošću. Linija ovih peći za žarenje se koristi kod kaljenja, normalizacije i drugih termičkih apikacija koje zahtevaju temperature do 1300°C. Ova serija se sastoki od 4 zapreminska modela u svim temperaturnim opsezima. U cilju uklanjanja gasova i dima opcionalno se može instalirati izduvni sistem. Peći iz ove serije nalaze široku primenu počev od naučnih laboratorija do medicine i industrije. Maksimalne temperature: 900°C,1100°C, 1200°C, 1300°C
 • Standardne peći za žarenje

  Standardne peći za žarenje

  Ove SNOL serije peći za žarenje namenjene su mahom za određivanje pepela i spaljivanje. Dimnjak ispust sa ventilatorom omogućava eliminaciju dima iz komore tokom procesa. Serija se sastoji od 25 modela, sa 3 tipa komore, sa 4 varijante maksimalne temperature. Maksimalne temperature: 900°C, 1100°C, 1200°C, 1300°C