Servisni Centar i Aplikativna podrška

Servisni Centar ProMedia

Održavanje opreme u profesionalnoj eksploataciji je posebno osetljiva i zahtevna tematika.
Uočivši to, ProMedia doo je osnovala Servisni Centar kao zasebnu organizacionu jedinicu čiji je zadatak podrška klijentima u tehničkom i aplikativnom smislu, briga o vašoj opremi – stručno i pravovremeno održavanje kao i interventno servisiranje opreme u slučaju iznenadnih zastoja.

Takođe, Servisni Centar ProMedia u svom sastavu okuplja iskusne eksperte aplikacije spremne da pruže profesionalnu podršku klijentu na poljima biohemije, mikrobiologije i PCR-a.

Članovi tima Servisnog Centra cine kontinualne napore ka unapređenju kvaliteta i proširenju spektra svojih usluga.


Danas, nakon 10 godina kontinualnog razvoja, SC ProMedia je kroz svoje centre u Kikindi, Zrenjaninu, Beogradu i Nišu, u stanju da odgovori na najzahtevnije zadatke i ponudi visok nivo kvaliteta sledećih usluga:

Instaliranje opreme i stručnu obuku osoblja za rad

Preuzimanje brige o ispravnosti vaše opreme – preventivno održavanje

Interventan servis usled iznenadnih zastoja u radu

Reparacija i održavanje aparata kupljenih od drugih dobavljaca

Obzirom da veliki deo intervencija mora biti obavljen na licu mesta i u veoma kratkom roku, ProMedia doo je okupila tim servisnih inženjera i tehničara spremnih da u najkraćem roku izađu na lokaciju klijenta i pristupe otklanjanju kvara. Ukoliko je moguće, kvar se otklanja na licu mesta, alternativno, u dogovoru sa klijentom se traži najprihvatljiviji naćin za prevazilaženje nastale situacije.

Servisni centar ProMedia
servis

Adresa: Kralja Petra I 114, 23300 Kikinda

Telefon: +381 230 401 150 (opcija 5)

Zahtev za servis.doc

Formular možete popuniti elektronskim putem

 • Popunjen word dokument pošaljite na mail: servis@promedia.rs
 • Popunjen word dokument možete poslati preko mail forme ispod – „Pošalji mail“.

Formular možete popuniti i ručno

 • Popunjen i skeniran dokument pošaljite na fax: 0230 441 860

Zaduženi servisni inženjer će Vas kontaktirati odmah po obradi vašeg zahteva.

  Zamišljen kao sveobuhvatna podrška korisnicima, ovaj sektor je formiran zbog Vas sa idejom da odgovori na sva Vaša pitanja i da Vam preporuči dalje radnje koje će uticati na ispravan rad Vaše opreme.

  Kroz različite modalitete Ugovora o preventivnom-periodičnom održavanju i interventnom servisiranju sa definisanim odzivom na hitnu servisnu intervenciju spremni smo da Vam pomognemo kako bi Vaši uređaji dostigli predviđeni životni i eksploatacioni vek, a Vaši poslovni procesi neophodni kontinuitet.

  Prednosti koje klijent dobija koristeći naše usluge

  Specijalizovani servis

  Mogućnost sklapanja ugovora o održavanju za svu opremu koju distribuiramo kao i za većinu opreme koja je već u vlasništvu klijenta što omogućava saradnju sa jednom firmom za više različitih oblasti

  Mogućnost prilagođenja dinamike i nivoa redovnog održavanja u skladu za zahtevima korisnika

  Sertifikovano puštanje u rad kao uslov važenja proizvođačke garancije za svu opremu iz ponude kompanije

  Kompletna elektronska i funkcionalna provera

  Pouzdana slika utvrđenog stanja

  Sertifikovani servisni inženjeri poznaju i razumeju uređaj u celosti, pri čemu mogu dati kvalitetan odgovor na svaku nedoumicu i problem klijenta

  Dostizanje punog životnog veka Vašeg uređaja

  Servisna podrška 24 sata, 365 dana u godini

  Garancija

  Iskustvo, praksa (veliki broj instaliranih uređaja na domaćem tržištu i regionu, kao i uređaja u održavanju). Dobre preporuke korisnika

  Partnerski odnos sa svetski poznatim proizvođačima, što podrazumeva i servisno partnerstvo

  Mogućnost dogovora oko načina plaćanja, prilagodljivi rokovi i dinamika u skladu sa zahtevima klijenta

  Pravilna dinamika redovnog održavanja

  Servisna podrška u garantnom i vangarantnom roku

  Skraćenje vremena otkaza, manji gubici i troškovi

  Klijent je istovremeno obavešten i upoznat sa celokupnom situacijom i stanjem o čemu se ostavlja detaljan zapisnik

  Odnos poverljivog savetnika sa klijentom

  Klijent može da se fokusira na svoju osnovnu delatnost