BC-5390CRP

5 part diff hematološki brojač
Kompletna krvna slika i CRP iz 35ul uzorka

mindray

Opis

 • Dva nezavisna CRP merna kanala za bržu CRP analizu
 • Full-Range CRP u jednoj analizi (0,20-320mg/L)
 • 32 analitička parametra
 • 5-part diff diferencijacija + CRP, 32 parametra, 1 sketegram i 3 histograma
 • Nezavisni CRP mod
 • Poluprovodnički laserski sketegram + hemijsko bojenje + napredna protočna citometrija + latex imunoturbidimetrijska metoda
 • Uživo praćenje CRP krive radi dobijanja preciznijih rezultata
 • Samo 20ul uzorka za CBC + DIFF rezultate
 • Autoloader sa 40 epruveta sa random -access radom
 • STAT uzorak u autoloader-u
 • Brzina rada do 60 uzoraka na sat
 • Mod pune krvi koji podržava kapilarni uzorak
 • Kontrolisana temperatura za skladištenje latex reagenasa
 • Bi-direkciona LIS komunikacija

 

  Jovan Čolak
  Menadžer servisnog centra i razvoja usluga
  Technical Centre and Customer Service Development Manager
  +381 64 821 6440
  +381 230 441 860
  +381 230 401 140