Hematološki analizator Mindray BC-2800Vet

Hematološki analizator Mindray BC-2800Vet za upotrebu u veterini

mindray

Opis

 • Trostruka diferencijacija bele loze
 • CBC+DIFF za psa, mačku, konja, pacova, miša, zeca, kravu i majmuna
 • Dodatno merenje Eos% za psa i mačku
 • 13 unapred definisanih programa za životinje + 3 programa za životinje na zahtev
 • Potpuno automatski, kompaktan, fleksibilan i niske cene
 • Kapacitet: 25 uzoraka po satu
 • Mikrouzorkovanje od 13uL pune krvi
 • Automatsko čišćenje sonde za uzorke
 • Velika memorija za skladištenje podataka 10.000 rezultata sa histogramima

Više vrsta životinja

 • 13 unapred definisanih programa (pas, mačka, konj, pacov, miš, zec, majmun, krava, svinja, bizon, ovca, kamila i koza) + 3 programa za životinje na zahtev

Pogodan i bezbedan za upotrebu

 • Potpuno automatski
 • Integrisani sistem samoćišćenja, minimizuje održavanje
 • User friendly interface omogućava jednostavnu upotrebu
 • Originalni reagensi bez cijanida omogućavaju bezbedno rukovanje, bez opasnosti

Superiorna konfiguracija

 • Kompaktna veličina zahteva mali radni prostor
 • Veliki LCD ekran u boji sa intuitivnom komunikacijom
 • Ugrađen termo štampač omogućava automatsko štampanje nakon svakog testa

Visoka pouzdanost i tačnost

 • Nezavisni sistem brojanja za svaku vrstu da bi se obezbedila visoka tačnost
 • Potpuno integrisana kalibracija i program kontrola kvaliteta

 

  Jovan Čolak
  Menadžer servisnog centra i razvoja usluga
  Technical Centre and Customer Service Development Manager
  +381 64 821 6440
  +381 230 441 860
  +381 230 401 140