Opis

Petostruka diferencijacija bele loze
Protočna citometrija (FCM), trougaono rasipanje laserskog snopa, metod hemijskog bojenja i nezavisni kanal za bazofile.
Metod jednosmerne impedance za brojanje RBC i PLT.
Reagens bez cijanida za određivanje hemoglobina

Parametri
MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT
3 histograma za WBC, RBC i PLT
3 skatagrama za WBC diferencijalnu formula

  Tanja Šakić
  Specijalista prodaje
  Sales Specialist
  +381 64 821 26
  +381 23 580 340
  +381 23 580 722