NOVO!

Biohemijski analizator Pointcare cM4 i Testovi za suvu biohemiju po panelima

Mali i kompaktan, izuzetne preciznosti, pouzdanosti i ponovljivosti, MNCHIP Pointcare može isporučiti real-time rezultate biohemijske analize krvi (19 parametara) sa samo 100μl uzorka krvi, poboljšavajući efikasnost laboratorija i obezbeđujući 24/7 “standby” dijagnostiku na licu mesta.

mnchip

Opis

Tehničke karakteristike

 • Dimenzije: 210mm(L)×125mm(W)×175mm(H)
 • Težina: 2.2kg
 • Tip uzorka: antikoagulantni aditivi puna krv, serum ili plazma.
 • Veličina uzorka: 100µL
 • Vreme testa: 7 minuta
 • Karakteristike kontrole kvaliteta: Ugrađeni sistem kontrole kvaliteta u realnom vremenu (rKC®).
 • Komunikacija: Dvosmerni ulaz/izlaz
 • Interfejs: WIFI, USB, Bluetooth, spreman za LIS/EMR
 • Kapacitet memorije: Do 50.000 pacijenata i rezultata kontrole kvaliteta.
 • Potrošni materijal: Samostalni plastični diskovi sa hemijskim reagensima (za jednokratnu upotrebu). 7,8 cm u prečniku i 0,68 cm debljine. Svaki disk sadrži sve reagense potrebne za obavljanje panela testova na jednom uzorku.
 • Ekran za unos podataka: 4,3-inčni ekran osetljiv na dodir
 • Režim rada: kontinuirano
 • Temperatura okoline: 10 ~ 30 ℃ (50–86 ºF), upotreba u zatvorenom prostoru.
 • Zahtevi za napajanje: 120 VA (Pover bank Capable)
 • Glavni napon napajanja: 100-240 volti AC, 50-60 Hz.
 • Vlažnost: 40% ~ 85%
 • Reakciona temperatura: 37℃±0.2℃
 • Principi merenja: spektrofotometrija, turbidimetrija.

JEDNOSTAVAN ZA KORIŠĆENJE

Biohemijski analizator Pointcare cM4 i Testovi za suvu biohemiju po panelima 6

Dodajte uzorak

100 ml pune krvi, seruma ili plazme.

Biohemijski analizator Pointcare cM4 i Testovi za suvu biohemiju po panelima 7

Umetnite disk

Samostalni rad, automatska kalibracija se pri svakom testiranju.

Biohemijski analizator Pointcare cM4 i Testovi za suvu biohemiju po panelima 8

Čitanje rezultata

Prikazane informacije preko računara ili dodatnog štampača.


Biohemijski analizator Pointcare cM4 i Testovi za suvu biohemiju po panelima 9

MNCHIP disk reagensa je potpuno samostalan hemijski panel za jednokratnu upotrebu dizajniran da zadovolji različite potrebe testiranja.

Za dobijanje do 19 preciznih rezultata potrebne su samo 3 kapi pune krvi.

General Chemistry ⅠTP ALB GLO* ALB/GLO* ALT AST TBIL DBIL IBIL* TG CHOL HDL-C LDL-C* GLU CRE UREA UA
Clinical EmergencyAST CK CK-MB LDH α-HBDH GLU AMY CRE UA K+ Na+ Cl- CO2
Renal Function PanelALB CRE UREA UA Ca2+ P CO2
Liver Function PanelTP ALB GLO* ALB/GLO* ALT AST GGT ALP TBIL DBIL IBIL*
Myocardial Enzyme PanelAST CK CK-MB LDH α-HBDH
Electrolyte PanelK+ Na+ Cl- Ca2+ P Mg2+ CO2
Glucose and Lipid PanelTG CHOL HDL-C LDL-C* GLU GSP
GLU & Lipid & HCY PanelTG CHOL HDL-C LDL-C* GLU HCY
General Chemistry ⅡGLU AMY CRE UREA K+ Na+ Cl- CO2
Liver and Renal FunctionTP ALB GLO* ALB/GLO* ALT AST GGT TBIL GLU CRE UREA
Ammonia PanelNH3
General Chemistry ⅣTP ALB GLO* ALB/GLO* ALT AST GGT ALP TBIL DBIL IBIL* TG CHOL HDL-C LDL-C* GLU CRE UREA UA

  Nevena Knežević
  Direktor prodaje i marketinga
  +381 64 821 6422
  +381 023 401 150
  +381 023 401 140