Opis

 • Kapacitet od 400 testova/času (Klinička hemija i turbidimetrija)
 • Optički sistem zasnovan na LED tehnologiji koji obezbeđuje neograničen vek lampe, bez njene zamene i poboljšanje senzitivnosti
 • Fotometrijeski opseg 3.5Abs i optička rezolucija od 0.0001Abs
 • Kapacitet do 135 pozicija za uzorke (90 uzoraka sa bar-kodom)
 • Integrisani frižider sa 88 reagens pozicija (5 – 8ºC) za dedicated reagens bočicama od 20 ml i 60 ml
 • Olakšano postavljanje hitnih uzoraka (STAT). Nedefinisane pozicije za uzorke, kontrole, kalibratore i STAT
 • Bar-kod čitači za uzorke i reagense
 • Visoka izdržljivost komponenti Hardware (Kramički klipovi, Hard obloženi filteri, itd.)
 • Niska potrošnja vode (manje od 14 L/h)
 • ISE modul, Na, K, Cl, Li (opciono)
 • Minimalno održavanje za korisnika
 • Potrošnja vode je manja od 14 L/h i energetski efikasno upravljanje
 • Kapacitet u potpunosti integrisan sa LIS
 • Kompaktan sistem bez perifrnih dodataka (eksterne boce, pumpe/kompresori, skale vage, dodatne cevi, itd.)

BA400 3D video English from Biosystems on Vimeo.

  Nevena Knežević
  Rukovodilac prodaje
  Head of Sales
  +381 64 821 6422
  +381 023 401 150
  +381 023 401 140