Chemray 120 – Random acces automatic analyzer

Random acces automatic analyzer

rayto

Opis

 • Potpuno automacki, nasumičnog pristupa uzorcima i reagensima
 • Brzina rada do 100 testova na sat
 • Implementiran računar sa ekranom osetljivim na dodir
 • Predgrevanje reagensa i detekcija nivoa tečnosti
 • Jednostavan rad i jednostavno programiranje
 • Rad sa malim zapreminama reagensa i uzorka
 • Prijatan i jednostavan software, lak za učenje i korišćenje

  Nevena Knežević
  Rukovodilac prodaje
  +381 64 821 6422
  +381 230 401 150