RT-1904CV Poluautomatski biohemijski analizator sa veterinarskim softverom

Spektrofotometar biohemijski- poluautomatski.
Poluautomatski biohemijski analizator sa veterinarskim softverom.

rayto

Opis

Ovaj model zahteva manuelno odmeravanje zapremine reagenasa i uzoraka, kao i merenje vremena reakcije.

 • Bihromatski optički sistem za sedam različitih talasnih dužina, uključujući i 340 nm
 • Otvoren sistem (mogućnost aplikacije reagenasa biohemijskih analiza)
 • Mogućnost preprogramiranja proračuna za kinetičke i “end-point” analize
 • Pregledan LCD ekran u boji i ugradjeni štampač
 • WIN CE softver za jednostavno upravljanje aparatom putem tastature i miša
 • Automatizovana funkcija čuvanja lampe
 • Kontrola radne temperature kivete uz pomoć Peltier elementa na 25,30 i 37 stepeni
 • Prikaz reakcione krive
 • Rezultati analize se mogu prikazati na više načina
 • Mogućnost analiza za 12 različitih vrsta životinja – 8 predprogramiranih i 4 po izboru
 • Integrisan printer

  Tanja Šakić
  Specijalista prodaje
  Sales Specialist
  +381 64 821 26
  +381 23 580 340
  +381 23 580 722