BS-330E

Savremeni potpuno automatizovani random access biohemijski analizator poslednje generacije

mindray

Opis

 • Radna brzina: do 320 testova/sat (bez ISE), do 480 testova/sat (sa ISE modulom);
 • Principi merenja: fotometrija, turbidimetrija, jon selektivne elektrode;
 • Metodologija: krajnja tačka, fiksno vreme, kinetika, u jednoj tački, u više tačaka, monohromatski/bihromatski, diferencijal jednog/dva reagansa, kalibracija u više tačaka, linearna / nelinearna kalibracija;
 • Sistemske funkcije: automatizovano, pametne, slučajni pristup, STAT, prioritet;
 • Kapacitet pozicija: 40 pozicija za reagense i 40 pozicija za pacijente sa hlađenjem od 2˚C -12˚C;
 • Zapremine: pipetiranje reagensa 1 od 10 do 450 µl, reagensa 2 od 10 do 200 µl sa korakom od 1 µl, pipetiranje uzorka od 2 do 45 µl sa korakom od 0.1 µl;

  Jovan Čolak
  Menadžer servisnog centra i razvoja usluga
  Technical Centre and Customer Service Development Manager
  +381 64 821 6440
  +381 230 441 860
  +381 230 401 140