BS-200E

Savremeni potpuno automatizovani random access biohemijski analizator poslednje generacije

mindray

Opis

Radna brzina: Konstantno 200 testova/sat (bez ISE), do 330 testova/sat sa ISE
Reagens/pozicije za uzorke: 40 reagens pozicija, 40 pozicija za uzorke u delu za hlađenje (2~12˚C)


 

Inteligentna zaštita od udara

 • Zvučni alarm kao upozorenje od horizontalnog i vertikalnog udara
 • Osigurana bezbednost rukovalaca

Smart probe funkcija

 • Efikasno detektovanje nivoa tečnosti
 • Praćenje nivoa tečnosti
 • Detektovanje nedovoljne količine uzorka

Polutrajne kivete

 • Niži troškovi
 • Laka zamena kiveta
 • Izdržljiv materijal, dugotrajan

Odeljak za hlađenje reagensa i uzorka

 • 2~12°C kontinuirano hlađenje
 • Poboljšana stabilnost reagensa i uzorka

Visoko kompatibilni reagens sistem

 • Reagensi, QC I CAL
 • Metrološka sledljivost

Sabirni optički sistem

 • 12 talasnih dužina, do 800nm
 • Reverzna optika
 • Kompatibilan sa većinom biohemijskih testova

Pranje u 8 koraka

 • Pruža više slobodnog vremena operateru
 • Visok kvalitet pranja kiveta
 • Pruža optimalnu čistoću korišćenjem prethodno zagrejanog deterdženta i vode

Nezavisna mešalica

 • Efikasno smanjuje potencijalni carry-over
 • Inovativni dizajn
 • Minimalno održavanje, jednostavna instalacija

150 μl minimalne reakcione zapremine

 • Manja potrošnja reagensa
 • Dugotrajna štednja troškova reagenasa

Trokanalni integrisani ISE modul

 • Na+, K+, Cl- elektrode
 • Izdržljiv mehanizam
 • Vrlo efikasne analize elektrolita

  Jovan Čolak
  Menadžer servisnog centra i razvoja usluga
  Technical Centre and Customer Service Development Manager
  +381 64 821 6440
  +381 230 441 860
  +381 230 401 140