Španska firma koja se već 35 godina uspešno bavi istraživanjem,
proizvodnjom i prodajom instrumenata i reagenasa u oblasti kliničke hemije
(biohemija, testovi za autoimune bolesti, koagulacija, hematologija, brzi testovi), veterine i prehrambene industrije.

Paleta od preko 80 biohemijski parametara, 38 elisa testova za autoimune
bolesti, serološki testovi, imunofluoroscenti procesori i testovi, biohemijski analajzeri čine bogat portfolio ove kompanije.

Preko 18000m2 prostora kao i ogroman tim visoko stručnih ljudi, smešteno je
u prelepoj Barseloni.

Filter