Sacace BIOTECHNOLOGIES je inovativna italijanska kompanija osnovana 2001. godine i locirana u gradu Komo u Italiji. Sacace BIOTECHNOLOGIES nudi molekularnobiološke dijagnostičke testove za preciznu dijagnostiku bolesti ljudi i patogena u hrani

Filter