Sacace – Testovi za humanu molekularnu dijagnostiku

Hepatitis virusi, humani imunodeficijentni virus (HIV), humani papiloma virus (HPV), seksualno prenosive bolesti, infekcije herpes virusom, torch infekcije, respiratorne infekcije, neurološke infekcije, intestinalne i parazitske infekcije, opasne infekcije, bakterijska otpornost na lekove, molekularna genetika(SNPS), DNK/RNK purifikacija

sacace

Opis

Molekularno-dijagnostičkim metodama se mnogo brže i sa većom senzitivnošću i preciznošću detektuju mnogi virusi, bakterije i drugi paraziti.

Kitovi sadže sve reagense za ekstrakciju nukleinskih kiselina, reverznu transkripciju, amplifikaciju specifičnih regiona genoma i detekciju agaroznom gel elektroforezom ili Real Time PCR-om.

Proizvodi su dizajnirani za laku upotrebu, većina testova je obeležena CE oznakom u saglasnosti sa 98/79EC i sadrži reagense najvišeg kvaliteta koji osiguravaju doslednost, pouzdanost i dugotrajnost.

U ponudi su i multipleks kitovi kojima se jednom analizom detektuje više patogena.

Sacace BIOTECHNOLOGIES nudi i niz proizvoda za prečišćavanje nukleinskih kiselina koji se koriste za istraživanje bakterijskih i virusnih infekcija kod ljudi i životinja, štaviše oni imaju široku primenu u polju istraživanja.

Testovi po tipu mogu biti: kvalitativni, kvantitativni ili genotipski testovi.

Testovi tipa R (pogledati tabelu) se mogu izvoditi na velikom broju aparata za RT-PCR (proveriti kompatibilnost testa i aparata).Sacace BIOTECHNOLOGIES ima u ponudi svoj aparat za RT-PCR analizu (SaCycler-96) kao i aparat za automatsku izolaciju nukleinskih kiselina (SaMag – 12/24TM).

 

U ponudi su sledeći Sacace BIOTECHNOLOGIES testovi za molekularnu dijagnostiku:
 • Hepatitis A virus (HAV)
 • Hepatitis B virus (HBV)
 • Hepatitis B virus-genotipizacija
 • Hepatitis C virus (HCV)
 • HCV asocirane infekcije (IL28)
 • Hepatitis C virus-genotipizacija
 • Hepatitis D virus (HDV)
 • Hepatitis G virus (HGV)

 • HIV
 • HIV DNK
 • HIV asocirane infekcije
 • HCV/HBV/HIV

 • Kitovi za skrining visoko karcinogenih HPV genotipova
 • Kitovi za tipizaciju visoko karcinogenih HPV genotipova
 • HPV genotipovi niskog karcinogenog rizika

 • Chlamydia trachomatis
 • Ureaplasma i Mycoplasma
 • Neisseria gonorrhoeae
 • Trichomonas vaginalis
 • Seksualno prenosive bolesti: Multipleks PCR kitovi
 • Candida albicans
 • Treponema pallidum
 • Bakterijske vaginoze

 • Cytomegalovirus (CMV)
 • Herpes simplex
 • Epstein-Barr virus (EBV)
 • Humani herpesvirus 6 (HHV-6)

 • Rubella
 • Toxoplasmosis
 • Parvovirus B19 (B19V)

 • Influenza
 • Chlamydia & Mycoplasma pneumoniae
 • Pseudomonas aeruginosa
 • Legionella pneumophila
 • Humani respiratorni sincicijalni virus (hRSV)
 • Akutne respiratorne virusne infekcije
 • Coronavirus
 • Bordetella Pertussis
 • Detekcija i diferencijacija tuberkuloze

 • Enterovirusi
 • Meningitis

 • Akutne intestinalne infekcije (A.I.I.)
 • Rotavirus/Norovirus/Astrovirus
 • Shigella/Salmonella/Campilobacter
 • Aerobni kompleks
 • Patogeni u hrani
 • Helicobacter Pylori
 • Tropske parazitske infekcije

 • Lajmska bolest
 • Brucellosis
 • Dengue virus
 • Pestis
 • Bacullus Anthracis
 • Vibrio Cholerae
 • Leptospira
 • Congo Crimea
 • Tick-Borne bolesti
 • West Nile virus
 • Coxiella burnetii
 • Bakterijski piogeni: Streptococcus agalactiae, Streptococcus pyogenes, Pseudomonas aeruginosa
 • Ebola

 • Koagulacija / Fibrinoliza
 • Farmakogenetika
 • Dijabetes i gojaznost
 • Hepatitis C-prognoza tretmana
 • Hipertenzija
 • Infarkt miokarda / ishemijski udar
 • Žensko zdravlje / Pobačaj
 • Imunitet/Metabolizam lipida
 • Muško zdravlje / HLA
 • Onkološke bolesti
 • Periodontitis

 • Sistem za automatsku ekstrakciju nukleinskih kiselina pomoću SaMag – 12/24 instrumenta
 • Metod silika sorpcije
 • Ekstrakcija DNK/RNK pomoću magnetnih perlica
 • Termički metod za ekstrakciju DNK
 • Hemijski metod za ekstrakciju DNK/RNK
 • Metoda purifikacije DNK/RNK pomoću spin kolone  Dejana Jurišić-Knežev
  Specijalista prodaje
  Sales Specialist
  +381 64 821 6465
  +381 23 580 340
  +381 23 580 722