Opis

Ovaj aparat ima veoma širok spektar aplikacionih polja:

 • Kvalitativna analiza
 • Kvantitativna analiza
 • Multiplex analiza
 • Genotipizacija itd.

Dodatne pogodnosti: nakon instalacije, obezbeđena je i obuka osoblja koje će raditi na opremi.

Osnovne karakteristike aparata

 • Kapacitet uzoraka – zapremina 0,2 ml, jedna ploča od 96 mesta, ili 12 strip tubica 8 x 0.2mL, ili 96 tubica od 0.2ml. Aparat podešava matriks blok automatski prema visini tubica ili plejta kako bi očitavanje bilo najpreciznije.
 • Jedini aparat na tržištu koji usled nestanka napajanja pamti gde je stao tokom rada pa nastavlja ciklus od tog trenutka.
 • 4 do 5 fluorescentnih kanala za multiplex analize do 5 ciljanih parametara u jednom reakcionom polju (aparat dolazi sa 4 kanala, mogućnost dodatne ugradnje petog kanala)
 • Ekscitacione I detekcione talasne dužine su 470/525, 532/570, 585/633, 633/670, (690,750)
 • Ekscitacija LED lampom, detekcija CCD kamerom
 • Opseg temperature od 0-100°C
 • Podešavanje temperaturne rezolucije do 0,1°C
 • Apsolutna tačnost održavanja temperature je ±0,2°C
 • Uniformnost temperature termalnog bloka ±0,15°C
 • Zagrevanje i hlađenje aparata – Peltier system
 • Prosečna brzina grejanja termalnog bloka u temperaturnom rasponu od 4-99°C – 3,3°C/sek
 • Maksimalnaa brzina grejanja termalnog bloka u temperaturnom rasponu od 4-99°C – 3,5°C/sek
 • Prosečna brzina hlađenja termalnog bloka u temperaturnom rasponu od 4-99°C – 2,1°C/sek
 • Maksimalna brzina hlađenja termalnog bloka u temperaturnom rasponu od 4-99°C – 2,5°C/sek
 • Mogućnost programiranja – IVD verzija ima sve protokole instalirane na njemu, RUO verzija ima mogućnost programiranja prema korisničkoj potrebi.
 • Težina – 27,9kg
 • Dimenzije (širina-dužina-visina) – 2410 x 540 x 540 cm
 • Preparaciono vreme nakon uključivanja aparata – do 5 minuta
 • Aparat dolazi sa računarom I softverom koji je prilagođen korisniku sa interfejsom koji se lako može očitati.
 • Aparat je kompatabilan sa svim tipovima plastičnih plejtova, PCR tubica i stripova.
Informacije za poručivanje
Šifra Opis proizvoda
SC-96I Real Time PCR System CE IVD; Real Time Thermalcycler close system
SC-96R Real Time PCR System; Real Time Thermalcycler open system

  Dejana Jurišić-Knežev
  Specijalista prodaje
  Sales Specialist
  +381 64 821 6465
  +381 23 580 340
  +381 23 580 722