SaMag – 12/24TM Automatski sistem za ekstrakciju nukleinskih kiselina

SaMag 12/24TM je sistem za potpuno automatizovanu ekstrakciju nukleinskih kiselina pomoću magnetnih perlica i mogućnošću automatske PCR postavke (za Sacace kitove kao što su HCV, HBV).

sacace

Opis

Nukleinske kiseline ekstrahovane pomoću SaMag kitova za ekstrakciju DNK i/ili RNK iz virusa i bakterija prisutnih u biološkim uzorcima mogu biti korištene u brojnim aplikacijama uključujući: PCR, qPCR, sekvenciranje (NGS), mikroerej analize, RFLP, Southern Blot analize.

 • Sve potrebne tubice, nastavci i plastika su obezbeđeni unutar kita za ekstrakciju
 • Reagensi su spremni za upotrebu
 • Protokol za ekstrakciju je veoma brz (~ 40 minuta) i sastoji se iz jednostavnih koraka: lize, vezivanja, pranja i elucije
 • Na kraju automatskog procesa ekstrakcije, prečišćene nukleinske kiseline su sakupljene u tubice od 1.5 ml za čuvanje ili direktno u PCR tubice od 0.2 ml koje već sadrže liofilizirane PCR reagense i spremne su za transfer u RT-PCR instrument i izvođenje amplifikacije (validni su kad se koristi Sacace HBV i HCV CE-IVD obeleženi detekcioni kitovi.
 • Fleksibilna veličina smeše od 1 – 12 (SaMag – 12™) ili 1 – 24 (SaMag – 24™) uzorka paralelno
 • Identifikacija reagenasa pomoću barkod skenera
 • Pre-programirani protokoli
 • Veoma jednostavne operacije (jednostavna za instaliranje, rukovanje, održavanje)

Dodatne pogodnosti: nakon instalacije, obezbeđena je i obuka osoblja koje će raditi na opremi.

Tehničke karakteristike
Karakteristika Vrednost
Ekstrakcioni metod ekstrakcija pomoću magnetnih perlica
Ekstrakcioni metodvezivanje uzorka; pranje i elucija
Protok 1 do 12 uzoraka po analizi (SaMag – 12TM) 1 do 24 uzorka po analizi (SaMag – 24TM)
Displej LCD (20 karaktera x 4 linije)
Dimenzije SaMag – 12™ (48 cm Š x 70 cm D x 52 cm V) SaMag – 24™ (100 cm Š x 70 cm D x 52 cm V)
Težina 43 kg (SaMag – 12TM)
Operativna temperatura 15-30°C
Operativna relativna vlažnost 30-80% (nema kondenzacije)
Električni zahtevi 110 – 240V 50/60Hz
Informacije za poručivanje
Šifra Opis proizvoda
SaMag 12 Automatic Nucleic Acid Extraction System for processing up to 12 samples per run
SaMag 24 Automatic Nucleic Acid Extraction System with two indipendent modules for processing up to 24 samples per run

  Dejana Jurišić-Knežev
  Specijalista prodaje
  Sales Specialist
  +381 64 821 6465
  +381 23 580 340
  +381 23 580 722