Opis

Poluautomatski v4 Basic je osnovna varijatna aparata sa protokom 10-20 pacijenata na dnevnom nivou i mogućnosti rada sledećih elektrolita Na, K, Ca, Cl, Li istovremeno kao i mogućnost da sami odaberete kombinacju elektroda.

 • Standardna konfiguracija podrazumeva analizator sa jon – selektivnim elektrodama za određivanje jona Na, K i Cl. ( joni Li i Ca – opciono)
 • Mogućnost obrade uzoraka pune krvi, seruma, plazme, urina i ostalih bioloških tečnosti
 • Minimalna zapremina uzorka je 40ul
 • Brzina rada 60 uzoraka na sat
 • Memorija 1000 uzoraka
 • Identifikacija pacijenta
 • Vek trajanja elektroda je 18 meseci, što ovaj analizator čini jednim od najisplatljivijih na tržištu
 • Termalni štampač
 • Externi barcod čitac-opcija
 • Ekran osetljiv na dodir (touch screen)
 • Mogućnost rada preko tastature-opcija
 • Mogućnost umreženja u LIS

  Tanja Šakić
  Specijalista prodaje
  Sales Specialist
  +381 64 821 6426
  +381 23 580 340
  +381 23 580 722