Biohemijski veterinarski analizator PointCare V3

 • Jednostavan za upotrebu
 • Malih dimenzija
 • Zatvoren sistem uređaj
 • Brza analiza – do 15 minuta
 • LIS kompatibilan
 • LCD touch screen u boji
 • Printer – opciono
mnchip

Opis

Pointcare V3 je portabilni spektrofotometar.
Optički sistem sastoji se od luka ksenonove stroboskopske lampe i rešetke/detektora koji očitava 9 talasnih dužina.

Grejač održava temperature diska na 37±0.2◦C tokom reakcije.
Reagens diskovi proizvedeni su na bazi microfluid tehnologije.
Kao uzorak, mogu se koristiti serum, plazma ili puna krv.

Za izvođenje svih reakcija dovoljno je aplikovati 100uL pune krvi direktno u disk.
Pomoću centrifugalne i kapilarne sile, disk odvaja crvene ćelije, odmerava plazmu i diluent, meša tečnosti, distribuira tečnost u reakcione kivete, meša reagense i razblaženu plazmu u kivetama.
Analizator istovremeno prato reakcije koristeći devet talasnih dužina, meri apsorbancu, izračunava rezultate koncentracije analita i prikazuje rezultate na ekranu.

Reagens diskovi razvijeni su u skladu sa najnaprednijim tehnologijama. Sadrže sve komponente neophodne za analizu. Samo tri kapi pune krvi dovoljne su za analizu čak do 17 parametara.


JEDNOSTAVAN ZA KORIŠĆENJE

Biohemijski veterinarski analizator PointCare V3 7

Dodajte uzorak

100 ml pune krvi, seruma ili plazme.

Biohemijski veterinarski analizator PointCare V3 8

Umetnite disk

Samostalni rad, automatska kalibracija se pri svakom testiranju.

Biohemijski veterinarski analizator PointCare V3 9

Čitanje rezultata

Prikazane informacije preko računara ili dodatnog štampača.


Biohemijski veterinarski analizator PointCare V3 10

MNCHIP disk reagensa je potpuno samostalan hemijski panel za jednokratnu upotrebu dizajniran da zadovolji različite potrebe testiranja.

Za dobijanje do 19 preciznih rezultata potrebne su samo 3 kapi pune krvi.

Biohemijski veterinarski analizator PointCare V3 11

  Tanja Šakić
  Specijalista prodaje
  Sales Specialist
  +381 64 821 6426
  +381 23 580 340
  +381 23 580 722