Chemray 120 – biohemijski – automatski spektrofotometar za veterinu

 • Potpuno automatizovan sistem
 • Jednostavan za programiranje
 • Otvoren sistem
 • Mikro zapremine ragenasa i uzoraka
 • User-friendly softver
 • Jednostavan i fleksibilan
rayto

Opis

chemrayvet


Za razliku od poluautomatskog, ovaj model obezbeđuje automatizovano odmeravanje zapremine reagenasa i uzoraka, kao i merenje vremena reakcije.

Funkcije sistema
Funkcija Vrednosti
Vrsta životinje pas; mačka; krava; riba; konj; miš; svinja; zec i neograničen broj podešavanja za životinje po zahtevu korisnika
Kapacitet do 100 testova na sat
Testiranja klinička hemija; imunoturbidimetrija
Analitički mod End-point; Two-point; Kinetic
Programiranje Otvoren sistem sa programima definisanim od strane korisnika
Ostalo Automatski; Random Access; STAT prioritet uzoraka; STAT prioritet uzoraka

Nosač uzoraka
Karakteristika Vrednosti
Pozicija uzorka 9 pozicija za uzorke
Zapremina uzorka 3~45uL; podesivost 0.1 uL
Ostalo Bilo koja pozicija za standard i podešavanje kontrole kvaliteta

Nosač reagenasa
Karakteristika Vrednosti
Pozicija reagensa 26 pozicija za reagense
Zapremina reagensa R1: 180~450 uL; 0.1 pL podesivost; R2: 3~450 uL; 0.1 pL podesivost

Nosač reakcionih kiveta
Karakteristika Vrednosti
Pozicije za reakcije 90 kiveta; 10 kiveta/stripu
Kiveta Optički put 5mm
Reakciona zapremina 180~ 500ul
Reakciona temperatura 37°C

Mereni i optički sistem
Karakteristika Vrednosti
Lampa Halogena lampa
Opseg apsorbance 0 ~ 3.500Abs
Talasne dužine 8 talasnih dužina od 320-850n
Rezolucija 0.0001ABS

Radni uslovi
Karakteristika Vrednosti
Napajanje AC 110V/220V; 50Hz/60Hz
Temperatura 10°C~30°C
Vlažnost 40% ~ 85%
Utrošak vode <3 L/hour
Dimenzije DxŠxV(mm) 630x480x510
Neto težina 70 kg

Sonde

 • Prethodno zagrevanje za reagense
 • Zaštita od udara, detekcija nivoa tečnosti i provera zaliha reagenasa
 • Automatsko unutrašnje i spoljašnje ispiranje sonde nakon svakog ciklusa
 • Štampanje: Ugrađen termalni štampač, opciono eksterni štampač

  Tanja Šakić
  Specijalista prodaje
  Sales Specialist
  +381 64 821 6426
  +381 23 580 340
  +381 23 580 722