Giotto – Uređaj za automatsko bojenje uzoraka

Uređaj za histološko, citološko i histohemijsko boljenje, idealan za laboratorije anatomske patologije.
Fleksibilnost softvera i pouzdanost ovog uređaja obezbeđuju kvalitetno i ponovljivo bojenje uzoraka.

Giotto – Uređaj za automatsko bojenje uzoraka 10

Opis

Kapacitet uređaja:

 • Ukupno 40 rezervoara, po 450 ml.
 • Nosivost do 12 nosača sa različitim protokolima (kompatibilno).
 • Produktivnost od 360 do 600 preparata/sat (prema protokolu bojenja).

Posebne funkcije:

 • “Reagent level detection system”: konstantno održava nivo reagenasa i boja na adekvatnom nivou.
 • “STAIN ID technology”: tehnologija koja putem sistema memorisanja svih radnji vezanih za bojenje intuitivno rukovodi buduće procese bojenja preparata.
 • Visoko efikasna i tiha robotska ruka koja omogućava brze i tačne pokrete. Pre
  prelaska na sledeći reagens reprodukuje ručno kretanje postavljanjem nosača preko
  unutrašnjih stranica rezervoara. Ova karakteristika osigurava odgovarajući nivo
  reagensa, čiste rezervoare za bojenje i ograničava unakrsnu kontaminaciju.
 • S3 (Simultaneous Staining Scheduler) – planer za simultano bojenje, inovativan softver sposoban da generiše najbolju i najefikasniju moguću konfiguraciju na osnovu 40
  rezervoara instrumenta prema željenim laboratorijskim protokolima.
 • Prisustvo sistema za pritisak vode u senzoru koji može signalizirati moguće odsustvo protoka tekuće vode kroz sistem. Upozorenje omogućava korisniku da interveniše odmah, izbegavajući nedostatak diferencijacije hematoksilina u tekućoj vodi.
 • Mogućnost korišćenja modula za nanošenje bezksilenskog medijuma za prekrivanje uzoraka Cristallo.
 • Neograničen broj sačuvanih protokola za bojenje.

Bezbednost:

 • Kontinuirano punjenje, otvaranje rezervoara sa reagensima i softversko regulisanje IN/OUT opcije kako bi se izbeglo izlaganje korisnika štetnim isparenjima.
 • Upozorenje za zamenu reagensa kojima je istekao rok upotrebe putem softverskog sistema za upravljanje reagensima.
 • Jedinstveni poklopac rezervoara koji omogućava otvaranje i zatvaranje rezervoara za reagense jednim pokretom, sa bezbednosnom bravom.
 • Dugme za hitno prekidanje rada uređaja.
 • Filter sa aktivnim ugljem i priključak za odvođenje isparenja.
 • „Remote“ podrška: aplikativno-servisna podrška putem internet konekcije.

  Emil Cizler
  Specijalista prodaje
  Sales Specialist
  +381 64 821 6455
  +381 11 3446 209(1300)
  +381 11-3446-208