Donatello – Vakuum infiltracioni tkivni procesor

Najnoviji DiaPath-ov automatski vakuum infiltracioni tkivni procesor Donatello serije II inovativne tehnologije za procesiranje histoloških uzoraka i pripremu za morfološke, imunohistohemijske i molekularne analize.

Donatello – Vakuum infiltracioni tkivni procesor 10

Opis

Kapacitet uređaja:

 • Maksimum 405 standardnih kaseta ili 56 super mega kaseta.
 • Tri cilindra za topljenje parafina pojediačne zapremine: 4,4-4,7 l.
 • 12 kanistera ua reagense pojedinačne zapremine: 5 l.
 • Zapremina reakcione komore sa vakuum infiltracijom: 8 l.
 • Komora sa 4 senzorna nivoa punjenja.

Posebne funkcije:

 • Algoritamska kontrola ravnomernog utroška reagenasa.
 • Prepoznavanje reagenasa uz pomoć RFID tehnologije.
 • Mogućnost procesuiranja sitnih biopsija (manje od 1 mm debljine) za manje od 1h.
 • SelfCheck+ tehnologija: autodijagnostika uređaja radi provere svih osetljivih delova uređaja koja omogućava sprečavanje neočekivanih tehničkih problema tokom procesuiranja tkiva.

Bezbednost:

Ugljeni filter za sprečavanje i neutralizaciju formaldehidnih isparavanja.
„Remote“ podrška: aplikativno-servisna podrška putem internet konekcije.

  Emil Cizler
  Specijalista prodaje
  Sales Specialist
  +381 64 821 6455
  +381 11 3446 209(1300)
  +381 11-3446-208