Tiziano – Automatski bojač za specijalna bojenja

Tiziano je automatski bojač za specijalna i H&E bojenja idealan za rad u citološkim, pato-histološkim i mikrobiološkim laboratorijama.

Kategorija: Oznaka:
Tiziano – Automatski bojač za specijalna bojenja 11

Opis

Kapacitet uređaja:

 • Ukupno 8 stanica po 75 ml
 • 7 stanica za reagense
 • 1 stanica za pranje
 • Rek sa kapacitetom do 10 preparata
 • Produktivnost od 200 preparata/h za intraoperativne konstultacije, HE protokol
 • Produktivnost od 20 preparata/h u zavisnosti od tipa protokola
 • 4 načina mešanja
 • Rezervoari za punjenje / odvod od 2,5 l

Posebne funkcije:

 • Automatski bojač za specijalna bojenja, HE i intraoperativna bojenja.
 • Istovremeno boji do 10 preparata.
 • Standardizovani i testirani unapred instalirani protokoli mogu se modifikovati u skladu sa željama laboratorije.
 • Otvoreni sistem kompatibilan sa uobičajenim reagensima na tržištu.
 • Softver opremljen intuitivnim korisničkim interfejsom.
 • Smanjuje fizički rad i povećava laboratorijsku produktivnost.

  Emil Cizler
  Specijalista prodaje
  Sales Specialist
  +381 64 821 6455
  +381 11 3446 209(1300)
  +381 11-3446-208