Opis

Na zahtev je moguće poručiti medijume testirane sledećim testovima i tretmanima:

 • Testiranje prema 9CFR
 • Gama ozračene
 • Dijalizirane
 • Tretirane ugljem
 • IgG obeležene
 • Pretestirane na embrionskim stem ćelijama

  Dejana Jurišić-Knežev
  Specijalista prodaje
  Sales Specialist
  +381 64 821 6465
  +381 23 580 340
  +381 23 580 722