StemCell Technologies Inc

StemCell Technologies Inc

STEMCELL Technologies Inc. je kanadska kompanija za biotehnologiju koja razvija specijalne medijume za ćelijsku kulturu, sisteme za izolaciju ćelija i prateće proizvode za life science

Opis

STEMCELL Technologies Inc. je kanadska kompanija za biotehnologiju koja razvija specijalne medijume za ćelijsku kulturu, sisteme za izolaciju ćelija i prateće proizvode za life science. Vođeni naukom i strašću za kvalitetom, STEMCELL podržava unapređenje naučnih istraživanja širom sveta sa preko 2000 proizvoda.


Dejana Jurišić-Knežev
Specijalista prodaje
Sales Specialist
+381 64 821 6465
+381 23 580 340
+381 23 580 722

You've just added this product to the cart: