StemCell Technologies Inc

STEMCELL Technologies Inc. je kanadska kompanija za biotehnologiju koja razvija specijalne medijume za ćelijsku kulturu, sisteme za izolaciju ćelija i prateće proizvode za life science

stemcell

Opis

STEMCELL Technologies Inc. je kanadska kompanija za biotehnologiju koja razvija specijalne medijume za ćelijsku kulturu, sisteme za izolaciju ćelija i prateće proizvode za life science. Vođeni naukom i strašću za kvalitetom, STEMCELL podržava unapređenje naučnih istraživanja širom sveta sa preko 2000 proizvoda.


  Dejana Jurišić-Knežev
  Specijalista prodaje
  Sales Specialist
  +381 64 821 6465
  +381 23 580 340
  +381 23 580 722