Višebunarske posude za ćelijske kulture

Sa hidrofilnom površinom za unapređenu adheziju ćelija
Sa hidrofobnom površinom za ćelijske suspenzjie
Visoka jasnoća i niska autofluorescencija
Poklopac omogućava optimalnu razmenu gasova sa najmanjom mogućom evaporacijom
Alfanumerički obeleženi bunarići
Kompatibilni sa uobičajenim instrumentima i automatizovanim sistemima
Dostupne u formatima sa 6/12/24/48 bunarića

Višebunarske posude za ćelijske kulture 4

Opis

  Dejana Jurišić-Knežev
  Specijalista prodaje
  Sales Specialist
  +381 64 821 6465
  +381 23 580 340
  +381 23 580 722


  Emil Cizler
  Specijalista prodaje
  Sales Specialist
  +381 64 821 6455
  +381 11 3446 209(1300)
  +381 11 3446 208