ThinCert umeci za višebunarske ploče za ćelijske kulture

Umeci za višebunarske ploče za ćelijske kulture sa 6, 12 i 24 bunarića
Pore različitih veličina od 0.4 do 8.0 µm

ThinCert umeci za višebunarske ploče za ćelijske kulture 4

Opis

Umeci za višebunarske ploče za ćelijske kulture sa 6, 12 i 24 bunarića
Pore različitih veličina od 0.4 do 8.0 µm
Transparentna membrana (po pravilu mala gustina pora) pogodna za svetlosnu i elektronsku mikroskopiju
Translusentna membrana (po pravilu visoka gustina pora) pogodna za elektronsku mikroskopiju, TEER i transportne eseje
Unapređena adhezivnost ćelija kroz fizički tretman površine
Pojedinačno pakovani
Unapređen pristup pipetom i razmena gasova

  Dejana Jurišić-Knežev
  Specijalista prodaje
  Sales Specialist
  +381 64 821 6465
  +381 23 580 340
  +381 23 580 722


  Emil Cizler
  Specijalista prodaje
  Sales Specialist
  +381 64 821 6455
  +381 11 3446 209(1300)
  +381 11 3446 208