ProReady

ProMedia nudi sveobuhvatnu paletu pažljivo pripremljenih i izbalansiranih razlivenih hranljivih podloga koje zadovoljavaju sve potrebe:

  • Kliničkih laboratorija,
  • Industrijskih i akreditovanih mikrobioloških laboratorija

HRANLJIVE PODLOGE U EPRUVETAMA I BOCAMA

  • Proizvodimo opšte, selektivne i hromogene podloge
  • Tip punjenja: 55 mm, 90 mm Petri posude
  • Po 10 komada podloga razlivenih u petri posude pakuje se u folije- primarno pakovanje
  • Finalna pakovanja proizvoda su od 20, 60 i 240 komada

RAZLIVENE HRANLJIVE PODLOGE U PETRI POSUDAMA

ProMedia u svom proizvodnom programu nudi veliki izbor hranljivih podloga u epruvetama i bocama, namenjenih svim potrebama mikrobioloških ispitivanja. Svaka epruveta/boca je označena nazivom proizvoda, lot brojem, datumom isteka i informacijama o kontroli kvaliteta tj. kontrolnim sojevima


ŠifraNaziv proizvodaOznakaAdd to Cart ButtonOpis
PRM5180 Andrade Lactose Peptone WaterPročitajte još
PRM043 Baird Parker Agar Plate , Pročitajte jošPreporučuje se za izolaciju i enumeraciju koagulaza pozitivnih bakterija roda Staphylococcus iz hrane i drugih uzoraka
PRM493 Bile Esculin Agar Plate , Pročitajte jošPodloga za selektivnu izolaciju i identifikaciju fekalnih streptokoka
PRM493I Bile Esculin Azide Agar PlatePročitajte jošPodloga za selektivnu izolaciju i identifikaciju fekalnih streptokoka
PRM027 Bismuth Sulphite AgarPročitajte još
PRM211 Brain Heart Infusion Agar Plate , Pročitajte jošPodloga za kultivaciju zahtevnih patogenih bakterija, kvasaca i plesni
PRM210 Brain Heart Infusion Broth , Pročitajte jošPodloga namenjena za umnožavanje zahtevnih patogenih koka (cocci) i drugih mikroorganizama koji su blisko povezani sa radom na krvnim kulturama i pridruženim patološkim ispitivanjima
PRM016 Brilliant Green Agar PlatePročitajte jošBrilijant zeleni agar (modifikovani) se preporučuje za selektivnu izolaciju Salmonella vrsta, osim Salmonella Typhi
PRM121 Brilliant Green Bile BrothPročitajte još
PRM074 Brucella Agar Plate , Pročitajte jošPodloga za obogaćivanje, izolaciju i kultivaciju vrste Brucella iz kliničkih uzoraka
PRM994 Campylobacter Agar Plate , Pročitajte jošPodloga za selektivnu izolaciju Campylobacter vrsta iz uzoraka fecesa, hrane i drugih uzoraka
PRM887 Campylobacter CCDA Agar Plate , Pročitajte jošPodloga za selektivnu izolaciju i diferencijaciju Campylobacter vrsta
PRM994B Campylobacter Skirrow Agar Plate , Pročitajte jošPodloga za selektivnu izolaciju Campylobacter vrsta iz uzoraka fecesa, hrane i drugih uzoraka
PRM024 Cetrimide Agar Plate , Pročitajte jošPodloga za selektivnu izolaciju Pseudomonas aeruginosa iz kliničkih uzoraka
PRM103 Chocolate Agar Plate , Pročitajte jošPodloga za izolaciju Neisseria gonorrhoeae iz hronične i akutne gonokokne infekcije
PRM103B Chocolate Bacitracin Agar Plate , Pročitajte jošPodloga za izolaciju Haemophilus vrsta iz različitih kliničkih uzoraka
PRM1297A Chromogenic Candida Agar Plate , Pročitajte jošZa brzu izolaciju i diferencijaciju Candida vrsta iz mešane kulture.
PRM1991I Chromogenic Coliform Agar Plate (CCA)Pročitajte još
PRM1574 Chromogenic EC O157:H7 Selective Agar Plate , Pročitajte jošPodloga za izolaciju i diferencijaciju Escherichia coli O157:H7
PRM1829 Chromogenic ESBL Agar Plate , Pročitajte jošPodloga za selektivnu izolaciju beta-laktamaza produkujućih Enterobacteriaeceae proširenog spektra
PRM1831 Chromogenic KPC Agar Plate , Pročitajte jošPodloga za detekciju Gram-negativnih bakterija sa smanjenom osetljivošću na karbapeneme
PRM1674 Chromogenic MeReSa Agar Plate , Pročitajte jošPodloga za izolaciju i selektivnu identifikaciju meticilin rezistentnog Staphylococcus aureus (MRSA) iz kliničkih uzoraka
PRM1974 Chromogenic Rapid MRSA Agar Plate , Pročitajte jošPodloga za brzu izolaciju i identifikaciju meticilin rezistentnog Staphylococcus aureus (MRSA)
PRM1393 Chromogenic Salmonella Agar Plate , Pročitajte jošPodloga za identifikaciju i diferencijaciju Salmonella spp. od bliskih vrsta kao što su Citrobacter spp. iz vode i kliničkih uzoraka
PRM1931 Chromogenic Staph Selective Agar Plate , Pročitajte jošPodloga za izolaciju i enumeraciju Staphylococcus aureus

Podeli ovu stranu na: