Tresilica sa sitima BA200N

Tresilica sa sitima BA200N za granulometrijske analize, za suvo i mokro prosejavanje

Tresilica sa sitima BA200N 2

Opis

Karakteristike:

Podešavanje 4 različita parametra sa samo jednom komandom i LCD ekran koji omogućava pristup svim informacijama tokom rada.

 • Tačnost i pouzdanost, ponovljivost testova
 • Trodimenzionalno kretanje visoke efikasnosti sa kratkim vremenom prosejavanja
 • Digitalno podešavanje amplitude, vremena prosejavanja i vibracije prema broju sita
 • Mogućnost kontinuiranog i neprekidnog prosejavanja
 • Vizuelni indikator amplitude
 • Jednostavno rukovanje
 • Suvo i mokro prosejavanje

  Biljana Stojanović
  Specijalista prodaje
  Sales Specialist
  +381 64 821 6452
  +381 23 580 340
  +381 23 580 722