TEST 1

Potpuno automatizovani analizator za određivanje vremena sedimentacije eritrocita metodom agregacije

alifax

Opis

 • Rezultati za samo 20 sekundi metodom agregacije eritrocita
 • Prvi rezultati dostupni 5 minuta od početka analize
 • Reagensi nisu potrebni
 • Rezultati izraženi u mm/h
 • Visoka korelacija sa Westergren metodom
 • Nizak nivo hematokrita nema uticaja na rezultat, izvršena korekcija pomoću Fabry formule
 • Upotreba istih CBC epruveta
 • 175 ul krvi sa dodatkom EDTA po testu
 • Potrebno samo 800 ul uzorka u epruveti
 • Kapacitet do 60 uzoraka
 • Obrada do 180 uzoaka/sat
 • Lateks Kalibratori i kontrole
 • Smart kartice
 • Termostatiranje na 37°C
 • Ciklusi mešanja u skladu sa CLSI zahtevima
 • Interni bar kod čitač
 • Konekcija sa LIS
 • Pojednostavljena procedura zamene igle
 • Termalni štampač
 • Test 1 THL
 • Kat.br.: SI 195.210/THL
 • Do 60 uzoraka po seriji sa standardnim Test 1 nosačima
 • Dostupni adapteri nosača za brojače krvnih ćelija

  Nevena Knežević
  Direktor prodaje i marketinga
  +381 64 821 6422
  +381 023 401 150
  +381 023 401 140