Hi-Speed centrifuge 1248/1248R/1236R

Intuitivna LCD displej kontrola;
Automatska identifikacija rotora u cilju bezbednosti i jednostavnije operativnosti;

gyrozen

Opis

 • Intuitivna LCD displej kontrola
 • Automatska identifikacija rotora u cilju bezbednosti i jednostavnije operativnosti
 • „Pulse“ taster za brza centrifugiranja
 • Taster za brzo hlađenje (za MODEL 1248r)
 • Hlađenje u opsegu -20 C° ÷ +40C° (za MODEL 1248r)
 • Automatsko prebacivanje između RPM/RCF 9 nivoa ubrzanja i 10 nivoa kočenja
 • Programska memorija kapaciteta max 100 programa
 • Automatsko prepoznavanje i alarm debalansa, prekomerne brzine i pregrevanja
 • Aerosolne biozaptivne korpe sprečavaju mogućnost kontaminacije
 • Čvrsta, troslojna ABS/čelična vrata sa funkcijom automatskog zaključavanja

  Vladimir Kiš
  Specijalista prodaje
  Sales Specialist
  +381 64 821 6443
  +381 23 580 340
  +381 23 580 722