Clean room cloths – maramice za čiste sobe, Isysoft, Isysoft II i Cleanroom 100

Najveća efikasnost čišćenje i optimalno čišćenje površina

berner

Opis

Isysoft, Isysoft II (bez lateksa) i Cleanroom 100 –  maramice za čišćenje su optimizovane  za čišćenje citotoksičnih zona i za rad sa biološkim agensima.

Materijal je zbog svoje posebne strukture izuzetno upijajući i otporan na kidanje.

  Jelena Vasić
  Specijalista prodaje
  Sales Specialist
  +381 64 821 6419
  +381 011 3446 208
  +381 011 3446 209