BIOTECON Diagnostics – Testovi za molekularnu dijagnostiku patogena u namirnicama

BIOTECON Diagnostics – Testovi za molekularnu dijagnostiku patogena u namirnicama

  Dejana Jurišić-Knežev
  Specijalista prodaje
  Sales Specialist
  +381 64 821 6465
  +381 23 580 340
  +381 23 580 722