Aparati za molekularnu biologiju

PCR aparati (Termosajkleri), Centrifuge (male stone i hladne centrifuge), Termoblokovi, Vodena kupatila, UV komore, Laminarne komore, Elektroforeza, Mikrotalasne peći, Aparati za led

Nijedan proizvod ne odgovara izabranim kriterijumima.